Подготовка на файлове

ADOBE ACROBAT DISTILLER

Adobe Acrobat Distiller конвертира *.eps, *.ps, *.prn файлове в *.pdf файлове.

Acrobat Distiller може да конвертира в *.pdf следните типове файлове:

ВАЖНО: Acrobat PDFWriter не може да се използва за създаването на файлове за печат!

За качествен печат е необходимо да се генерират с настройка "Print", "Print Optimize" или "Press Quality" в зависимост от версията на Distiller, която използвате. За да гарнтираме максимално качество на отпечатаната при нас продукция ви съветваме да използвате профила за печат подготвен специално от Пиктограф.

Инсталиране на профил за печат:

Свалете Acrobat Distiller Profile от секция Download. Стартирайте Adobe Acrobat Distiller и от менюто Settings изберете опцията Add Adobe PDF Settings, след което укажете предварително изтегления файл с наименование Print Pictograph.joboptions

След инсталиране на профила в Default Settings трябва да изберете от падащото меню Print Pictograph.

ВНИМАНИЕ: При стартиране на Adobe Acrobat Distiller се показва последния изпозван профил. Съветваме ви при всяко стартиране на програмта да проверявате визулано дали не сте използвали за последно профил, който не е предназначен за печат!

Програмата вече е настроена за работа. Изибрате нужния принтерски файл и го влачите в Adobe Acrobat Distiller, след което програмата генерира *.pdf файла.

ВНИМАНИЕ: Съветваме ви винаги да проверявате след генериране *.pdf файловете.

ADOBE ILLUSTRATOR

Цветовият формат на всички елементи трябва да е CMYK (при желание за печат с PANTONE симулация цветовете се задават от скалата PANTONE SOLID COATED и при подаване на заявката за печат изрично се споменава, че печата е с PANTONE цветове).

ВАЖНО: Изпращането на файлове в RGB или Lab може да доведе до неочаквани резултати. Всички шрифтове трябва да са превърнати в криви.Когато създавате нов файл е важно:

Цветове: CMYK. File->Document Color Mode->CMYK Color

Важни елементи: да са на минимум 3 мм от края на листа.

Линии и тънки елементи: не по-малко от 0.25 pt Ил 0.07 мм

Рамки: да бъдат на отстояние най-малко 5 мм от края на изделието.

Плътно черно - C:30%, M:30%, Y:30%, K:100%

Плътно черно с ламинат: C=10%, M=10%, Y=10%, K=100% (обща покривност не повече от 150%)

Шрифтове: трябва да ги превърнете в криви.

Рязане: трябва да увеличите проекта с най-малко 2 мм. (ако искате да отпечатате листовка с формат 210*297 мм. и имате фонове, които стигат до края на изображението ви е необходимо да подадете файл с размер 214*301 мм., като имате предвид, че изделието ще бъде обрязано до искания размер 210*297 мм.)

Шрифтове:Конвертирайте шрифтовете в криви.
Включете всички Layers във Вашия файл.

Отключете всички елементи Object->Show All (Ctrl+Alt+3)

Селектирайте целия документ Select->All (Ctrl+A)

Конвертирайте шрифтовете в криви Type->Create Outlines (Ctrl+Shift+O)

Проверка за наличие на шрифове: от менюто Select-Object-Text Object (ако имате налични шрифтове те ще се селектират).

Вмъкнати файлове:

Ако имате вмъкнати елементи (imported, placed EPS, TIF и др.), те също трябва да отговарят на изискванията:
Цветови формат: CMYK.
Резолюция: 225 - 300 dpi (dot per inch).
Шрифтове: превърнати в криви.
Плътно черно - C:30%, M:30%, Y:30%, K:100%
Плътно черно с ламинат: C=10%, M=10%, Y=10%, K=100% (обща покривност не повече от 150%)
Линии и тънки елементи: най-малко 0.25 pt или 0.07 mm.

Запис на файла:

Запишете фала в *.eps формат, като маркирате края на файла с прозрачна рамка.
При желание така получения готов за печат *.eps файл можете с помощта на Acrobat Distiller да превърнете в оптимизиран за печат *.pdf файл. Това често се прави с цел проверка на *.eps файла, пестене на дисково пространство, изисквания за подаване на унифицирания формат *.pdf и др.

ADOBE PHOTOSHOP


Създаване на нов файл:
Резолюцията да бъде най-малко 250 dpi за финала на изображението. Когато в проекта има малки шрифтове (около 7 pt или 3 mm), резолюцията на файла е препоръчително да бъде най-малко 400 dpi. Цветовият формат да е CMYK или Grayscale. Ако в проекта има фонове, размерът трябва да се увеличи най-малко с 2 mm от всички страни.

Проверка на файла:
- Вид на файла: tiff - с един слой (флатнат)
- Цветoви формат: CMYK или Grayscale.
- Резолюция: 225 - 300 dpi (dot per inch).
- Плътно черно - C:30%, M:30%, Y:30%, K:100%
- Плътно черно с ламинат: C=10%, M=10%, Y=10%, K=100% (обща покривност не повече от 150%)
- Увеличаване размера за рязане: най-малко с 2 mm.
- Важни елементи: най-малко 3 mm преди края на файла.
- Линии и тънки елементи: минимум 0.25 pt или 0.07 mm.

Запис на файла:
- Запишете файла *.tif формат
- Слоевете трябва да са изключени (файлът ще бъдe обединен, ако не е направено преди това).
- Ако във Вашия проект има дребни шрифтове или векторни елементи, може да не ги обединявате, а да запишете файла в *.pdf формат. При този вариант векторната информация се запазва и позволява малките векторни елементи да се отпечатат с гладки контури.
- Изберете Include Vector Data, Use Outlines for Text - това ще конвертира текстовете в криви, но ще ги запази векторни.
- Разгледайте създадения *.pdf файл.

ВАЖНО:
Цветовият формат трябва да е CMYK или Grayscale. Печата на файлове в RGB или Lab може да доведе до неприятен резултат. Задължително слоевете (Layers) трябва да се обединят преди изпращане (Layers > Flatten Image). Тази операция понякога променя изображението и може да доведе до неприятен резултат.

COREL DRAW


Цветовият формат да е CMYK. Подготвянето на файлове в RGB, Pantone или Lab може да доведе до неприятни резултати. Всички шрифтове да се превърнат в криви.

Създаване на нов файл:
Размерът на проекта трябва да се увеличи най-малко с 2 mm от всички страни. Ако записвате файла в *.eps, отбележете края на проекта с прозрачна рамка.

Проверка преди изпращане:
Вид на файла: *.pdf - Acrobat версия 5 или *.eps.
Цветови формат: CMYK.
Шрифтове: превърнати в криви.
Плътно черно - C:30%, M:30%, Y:30%, K:100%
Плътно черно с ламинат: C=10%, M=10%, Y=10%, K=100% (обща покривност не повече от 150%)
Рязане: размерът на проекта да се увеличи с най-малко с 2 mm от всички страни.
Важни елементи: най-малко 3 mm преди края на проекта.
Линии и тънки елементи: минимум 0.25 pt или 0.07 mm.

Ако във Вашия проект имате вмъкнати файлове (imported, placed *.eps, *.tif и др.):
Цветови формат: CMYK.
Резолюция: 225 - 300 dpi (dot per inch).
Шрифтове: превърнати в криви.
Плътно черно - C:30%, M:30%, Y:30%, K:100%
Плътно черно с ламинат: C=10%, M=10%, Y=10%, K=100% (обща покривност не повече от 150%)
Линии и тънки елементи: най-малко 0.25 pt или 0.07 mm.
За да проверите вмъкнатите файлове - от менюто File->Document Info...

Запис на файла:
При едностранични документи *.eps файл - от менюто File-Export-*.eps
При многостранични документи:
- *.pdf файл от менюто File-Publish to PDF с включени следните параметри: PDF styel: PDF/X3; binary; export all texts as curves; preserve documents overprints; preserve halftone screen information; color management: output all objects as Native.
- *.prn файл от менюто File-Print.
Задава се постскрипт принтер (в т.ч. Adobe PDF)

Полезни инструменти за сваляне