Изисквания за файловете подавани за печат

С цел да удовлетворим клиентските очаквания за печатаната при нас продукция и гарантирането от наша страна на най-високо качество за печат на дигиталните ни технологии е необходимо да се спазват някои прости изисквания за подготовка на файловете, които сме изложили по-долу:

Видове файлове: Composite PRN/PS, Composite PDF 1.4, EPS, TIFF

Цветност: CMYK, CMYK с допълнителни /SPOT/ цветове или GRAYSCALE за едноцветните изделия.

ВАЖНО: При наличието на допълнителни /SPOT/ цветове последното задължително се упоменава в поръчката за печат или в запитването за калкулация.

Резолюция: между 225 и 300 dpi.

ВАЖНО: По-висока резолюция не е нужна, тъй като автоматично се намалява при процеса на работа. По-ниската резолюция води до изключително лошо качесто на растерните обекти.

Шрифтове: всички текстове конвертирани в криви

Плътно черно: C:30%, M:30%, Y:30%, K:100%

Плътно черно с ламинат: C=10%, M=10%, Y=10%, K=100% (обща покривност не повече от 150%)

Плътно черно за шрифтове: 100% BLACK

Увеличаване на размера за рязане: най-малко 2мм допълнително изображение от всички страни.

ВАЖНО: Съветваме Ви да не използвате текст или важни обекти на по-малко от 5 мм от краищата на документа Ви

Печат с рамки: най-малко 5 мм от линията за обрязване

Дебелина на линиите: минимум 0,25pt (0,07mm)

Максимално печатаемо поле на дигиталната машина: 310*480 мм.

Подаване на многостранични изделия: един многостраничен документ, съдържащ последователно подредените единични страници.

ВАЖНО: Размерът на всички страници в многостраничния документ трябва да бъде един и същ и страниците да са наддадени поне с по 2 мм. За изделия, които се шият с телчета наддаването трябва да бъде минимум с по 5 мм.